توری سرند خود تنظیف پلی یورتان

توری سرند خود تنظیف پلی یورتان قهرمانی برای مشکل گرفتگی روزنه در کاربردهایی که در توری های سرند پلی یورتان معمولی رخ می دهد بکار می روند. توری پلی یورتان خودتنظیف در انواع مدل و ابعاد روزنه و انواع نحوه نصب در صنایع پلی یورتان قهرمانی طراحی و تولید می شود.   انتخاب متریال مناسب جهت تولید این نوع توری با توجه به سختی سطحی مورد نیاز، میزان انعطاف و مقاومت سایش در کاردبردهای مختلف متفاوت می باشد.

مشاوره رایگان تلفنی